Lördag, 18 November 2017
Vinterns Sportpressen nu i distribution. Samtliga utkomna tidningar kan lÀsas som e-tidningar i vÄrt arkiv!

FNB Nyheter

Andersson: De gröna går högerut – lämnar utrymme för oss
Med sin utbildningspolitik och sina utspel om höjd garantipension och höjda skatter för höginkomsttagare siktar Vänsterförbundet på en uppgång i opinionssiffrorna. Partiledaren Li Andersson låter sig inte nedslås av att Vänsterförbundet backade med 1,5 procentenheter till 7,7 procent i Yles senaste opinionsmätning.

– Den var förstås inte det bästa vi kunde ha önskat oss, men jag tycker inte att den motbevisar den trend vi haft. När vi ser på lång sikt så har den nog stigit. Det finns en del rörelse nedåt och uppåt i fråga om Vänsterförbundet som har mycket att göra med mätningsteknik. Vi tänker att vi fortsätter koncentrera oss på att göra vårt jobb och komma med sådana utspel som vi vill göra och sen håller vi sikte på riksdagsvalet 2019, säger Andersson till FNB.

Hon förklarar De grönas framgång med att partiet bäst lyckats dra nytta av den oppositionspolitik som hela oppositionen fört. Andersson tycker att den nya partiledaren Touko Aalto verkar föra partiet mot mitten och högerut och det lämnar ett större utrymme för Vänsterförbundet. Det utrymmet vill Vänsterförbundet fylla med utbildningspolitik, minskade inkomstskillnader och arbetsmarknadspolitik.

– Jag tycker det är där våra styrkor ligger. Väljarna vet att vi är ett trovärdigt alternativ för dem som vill se en politik som ökar jämlikheten i Finland, som satsar mer på utbildning och kunskap och där den politiska kärnlinjen bygger på att vi vill öka den ekonomiska jämlikheten, säger Andersson.

Inom utbildningspolitiken vill Vänsterförbundet bland annat återinföra den subjektiva rätten till dagvård och öka deltagandet i småbarnspedagogiken, göra andra stadiet helt kostnadsfritt, öka finansieringen för grundskolan, höja den offentliga och privata finansieringen för forskning och produktutveckling och höja utbildningsnivån. (FNB–HELLEVI RAITA)

FNB

Copyright © 2009-2017     www.canews.fi